Handelsbetingelser

 

For samarbejde med…

Annemaia Doula og Ammespecialist

v. Annemaia Møller

Parcelvej 3

7800 Skive

Tlf: 40546052

email: mail@annemaia.dk

CVR-nr.: 38132954

 

Annamaia er certificeret doula, Certified Breastfeeding SpecialistTM (CBS), International Board Certified Lactation Consultant (IBCLC) og sygeplejerske (B.N.)

 

… bekræftes nedenstående betingelser.

 

 

Brug og opbevaring af persondata

Annemaia Doula og Ammespecialist indhenter oplysninger fra klienten, til brug under samarbejdet.

Oplysningerne kan overordnet inddeles i følgende kategorier:

 • Identitets- og kontaktoplysninger
 • Helbreds- og sundhedsoplysninger
 • Oplysninger om aktuelle udfordring og relevante emner.

Annemaia Doula og Ammespecialist må indsamle og opbevare personlige data jf. Bekendtgørelse om autoriserede sundhedspersoners patientjournaler BEK nr. 1090 af 28/07/2016, for at sikre korrekt behandling, kontinuitet og patientsikkerhed under samarbejdet.

Annemaia Doula og Ammespecialist må journalføre og opbevare oplysninger i sikrede journalsystemer jf. Persondatalovens §7 og §8 og kun benytte dem i forbindelse med samarbejdet. Annemaia Doula og Ammespecialist er dataansvarlig, Terapeutbooking.dk og dinero.dk er databehandlere. Alle data opbevares i Danmark, undtaget betalingsoplysninger fra webshoppen som behandles af Stripe i sikret system. 

Annemaia Doula og Ammespecialist må opbevare data i 5 år, efter forløbet er afsluttet, jf. Bekendtgørelse om autoriserede sundhedspersoners patientjournaler BEK nr. 1090 af 28/07/2016, samt i overensstemmelse med dokumentation i tilfælde af klage jf. LOV nr. 706 af 25/06/2010 §4.

Klienten kan til enhver tid kan få indsigt i registrerede oplysninger, få slettet urigtige eller vildledende oplysninger og tilbagekalde sit samtykke.

Klienten er indforstået med, at Annemaia Doula og Ammespecialist må bruge dette samtykke med henblik på at kontakte klienten vedrørende eventuel udvidelse af samtykket.

Alle henvendelser omkring Annemaia Doula og Ammespecialists brug af persondata skal rettes til Annemaia Doula og Ammespecialist på telefon: 40546052 eller email: mail@annemaia.dk.

For yderligere oplysninger henvises til datatilsynet.dk og styrelsenforpatientsikkerhed.dk

Vedrørende din amning:

Annemaia Doula og Ammespecialist arbejder med mig og mit barn under dette forløb grundet udfordringer med vores amning. Dette samtykke gælder for konsultationer, telefonsamtaler samt al anden information sendt imellem os og Annemaia Doula og Ammespecialist.

Jeg er indforstået med at mail, sociale medier og sms ikke nødvendigvis er krypteret og derved kan mine data være ubeskyttede

En konsultation er efterfulgt af opfølgning, enten via mail eller telefon. Prisen for dette er inkluderet i konsultationen.

Konsultationen kan indeholde:

 • Berøring af mine bryster og brystvorter i forbindelse med vurdering af anatomi og amning.
 • Undersøgelse af mit barns mund af Annemaia Doula og Ammespecialists finger med handske på, for at vurdere anatomi og sutteteknik.
 • Observation af amning og forslag til at forbedre sutteteknik og/eller ammestilling.
 • Demonstration og brug af amme-relevant udstyr. Annemaia Doula og Ammespecialist får ikke godtgørelse for brug af diverse produkter.
 • Demonstration af teknikker til at forbedre amning

Det kan være nødvendigt med flere besøg, evt. kun for opfølgning.

Jeg er ansvarlig for at fortælle Annemaia Doula og Ammespecialist om forandringer i amningen under forløbet, hvorved planen kan tilpasses.

Det er mig, der skal kontakte Annemaia Doula og Ammespecialist, hvis jeg oplever forandringer, har spørgsmål eller bekymringer.

Annemaia Doula og Ammespecialist må bruge mine personlige – og den indsamlede data, inklusive billeder i kommunikation med min privatpraktiserende læge, såfremt dette skulle blive nødvendigt.

Al medicinsk behandling ordineret fra en læge skal jeg personligt konsultere med denne, hvis jeg har ønsker om ændringer i behandlingen.

Denne konsultation og opfølgninger er beskyttet af Annemaia Doula og Ammespecialists tavshedspligt, med mindre jeg giver lov til andet.

Annemaia Doula og Ammespecialist må bruge min anonymiserede case som læring for andre.

Vedrørende din graviditet, fødsel og barsel:

Annemaia Doula og Ammespecialist arbejder med mig og min familie under dette forløb, da vi ønsker et samarbejde med en doula. Dette samtykke gælder for konsultationer, besøg, telefonsamtaler samt al anden information sendt imellem os og Annemaia Doula og Ammespecialist.

Jeg er indforstået med at mail, sociale medier og sms ikke nødvendigvis er krypteret og derved kan mine data være ubeskyttede

Annemaias funktion som doula:

 • Annemaia Doula og Ammespecialist er en praktisk og følelsesmæssig støtte
 • Annemaia Doula og Ammespecialist er overfor sundhedspersonalet at betragte som pårørende
 • Annemaia Doula og Ammespecialist erstatter ikke en jordemoder eller andet sundhedsfagligt personale

Jeg er ansvarlig for at fortælle Annemaia Doula og Ammespecialist om forandringer relateret til vores samarbejde under forløbet, hvorved plan, behandling og lindring kan tilpasses.

Annemaia Doula og Ammespecialist må bruge mine personlige – og den indsamlede data, inklusive billeder i kommunikation med min privatpraktiserende læge, såfremt dette skulle blive nødvendigt.

Al medicinsk behandling ordineret fra en læge skal jeg personligt konsultere med denne, hvis jeg har ønsker om ændringer i behandlingen.

Denne konsultation og opfølgninger er beskyttet af Annemaia Doula og Ammespecialists tavshedspligt, med mindre jeg giver lov til andet.

Annemaia Doula og Ammespecialist må bruge min anonymiserede case som læring for andre.

Såfremt doulaforløbet inkluderer aftale om deltagelse under fødsel, står Annemaia til rådighed for fødslen fra graviditetsuge 38+0 til 42+0 med mindre andet aftales.

 • Annemaia kan i denne periode ringes op på alle tider af døgnet på 40546052. Ring evt. flere gange.
 • Hvis fødslen starter før eller efter denne periode, vil Annemaia gøre alt, hvad hun kan for at deltage ved fødslen alligevel.
 • Annemaia forsøger at nå frem hurtigst muligt. Der kan gå op til 1 time + transporttid.
 • Annemaia har ingen holdning til, hvordan det er bedst for lige netop mig og min eventuelle partner at føde. Annemaia støtter os fuldt ud i vores valg.
 • Annemaias mission er, at vi får en positiv og tryg fødselsoplevelse, uanset hvordan fødslen forløber.
 • Under fødslen vil Annemaia være hos os kontinuerligt, med mindre vi ønsker det anderledes.

Særlige forhold:

 • Hvis fødslen bliver ved kejsersnit, er det vores valg, hvem der skal med til fødslen på operationsstuen. Annemaia vil fortsat være tilstede hos os uanset, og vil først tage afsked når vi er klar til det efter fødslen.
 • Hvis der opstår en nødsituation hos Annemaias familie eller Annemaia, således at Annemaia (eller evt. afløser) ikke kan deltage ved fødslen, refunderes et i forvejen aftalt beløb, alt efter vores valg af service.
 • Hvis Annemaia ikke når frem til fødslen pga. force majeure eller uforudsete begivenheder såsom meget hurtig fødsel, manglende opkald eller et akut kejsersnit, bliver betalingen ikke refunderet.
 • Selvom vi har givet samtykke til denne erklæring, har vi ret til at fravælge Annemaias deltagelse ved fødslen. Dog vil vi betale det fulde beløb.

Aftaler og levering

Booking af aftaler sker igennem direkte kontakt med Annemaia Doula og Ammespecialist, fx via kontaktformularen på www.annemaia.dk eller tlf: 40546052 eller mail@annemaia.dk.

Bookede aftaler kan risikere at blive flyttet efter aftale med klienten. I så fald retter Annemaia Doula og Ammespecialist direkte kontakt.

Såfremt Annemaia Doula og Ammespecialist må aflyse den aftalte tid, vil klienten blive tilbudt en ny tid så hurtigt som muligt.

Annemaia kører som udgangspunkt ud til hele Danmark, efter gældende kørselstakst. Se under kørsel.

Priser

Prisen på den/de valgte ydelser, findes på www.annemaia.dk.

Priserne er dagspriser og kun gældende den dag du afgiver din ordre/aftaler konsultation. Priserne er angivet inkl. moms og eksklusiv eventuel kørsel.

Kørsel

Prisen for kørsel afregnes med 3,5 kr. pr. kørt km til og fra destinationen, fra Annemaia Doula og Ammespecialists adresse, Parcelvej 3, 7800 Skive.

Hver gang vi mødes, betaler Annemaia Doula og Ammespecialist de første 20 km af den samlede tur/retur.

I prisen indgår både betaling for kørsel og tiden, der er brugt på kørsel.

Betaling

Et givent samarbejde med Annemaia Doula og Ammespecialist, vil resultere i en faktura med aftalt beløb. Det er ikke muligt at få tilbagebetalt dette beløb, med mindre der er tale om en forud indgået aftale, i forbindelse med en fødsel.

Fakturaen fremsendes efter konsultationen og der er efterfølgende 8 dages frist til betaling af fakturaen.

Fakturaen kan betales via

 • Kontant
 • Spar Nord Bank: Reg.nr: 8500 konto nr: 2650256347

På webshoppen kan der betales med 

 • Stripe 

Betales fakturaen ikke til tiden, vil der blive sendt en rykker ud til, enten på mail eller telefon. Rykkeren indebærer et rykkergebyr på 100 kr. Er fakturaen fortsat ikke betalt efter rykkeren, vil sagen blive sendt videre til inkasso.

Afbud

Et afbud til en konsultation eller møde skal gives senest 12 timer før konsultationens start, ellers opkræves konsultationens fulde beløb.

Afbud angives til Annemaia Doula og Ammespecialist på tlf: 40546052 eller email: mail@annemaia.dk. Afbuddet er først modtaget, når du får en bekræftelse.

Webshop

På webshoppen er det muligt at købe digitale produkter, fx .pdf filer eller videofiler. 

Copyright

produkterne på websitet er under copyright, og må naturligvis ikke deles med andre udenfor husstanden. 

Produktinformation

Produktinformationen er beskrevet under hvert produkt, inkl. billede. For yderligere oplysninger om et produkt, send en mail til mail@annemaia.dk eller brug kontaktformularen. 

Downloads

Efter et køb, er dit produkt muligt at downloade i 7 dage. 

Reklamation

Annemaia Doula og Ammespecialist arbejder målrettet på at alle varer er fejlfrie ved køb. Er du ikke tilfreds med dit køb, eller er der fejl, så kontakt Annemaia Doula og Ammespecialist med det samme på mail@annemaia.dk. I så fald laves en aftale om at udbedre fejlen.

Fortrydelsesret

Du har 14 dages fortrydelsesret på dine varer. Fortryder du dit køb, tilbagebetaler Annemaia Doula og Ammespecialist straks det beløb du har betalt og du skal slette dine varer. 

Forbehold for ændringer

Annemaia Doula og Ammespecialist forbeholder retten til at ændre og opdatere de betingelser, der gælder for dette website. Det er derfor vigtigt, at du løbende holder dig orienteret om der er sket ændringer.