Ofte stillede spørgsmål

Her kan I finde svar på nogle af de mest almindelige spørgsmål jeg bliver stillet. Hvis I ikke finder svar på jeres spørgsmål, er I meget velkomne til at kontakte mig.

Afsnittende herunder er skrevet til “jer” frem for “klienten” eller “dig”. Med stor respekt for familie-enheden ønsker jeg at inkludere både den gravide og partneren.

Som enestående gravid, er du også en del af den familie jeg ønsker at favne, og måske giver det mening for dig at tænke på “jer” som dit barn og dig eller barnets anden forælder og dig.

Jeg håber I kan bruge nogle af svarene herunder til at blive klogere på, hvordan jeg arbejder som doula og hvordan I kan forholde jer, hvis I er nysgerrige på hvordan I kan have glæde af et samarbejde.

Er der noget I er i tvivl om, er I velkomne til at kontakte mig!

Hvad er en doula?

Doula er græsk og betyder “Kvinde som tjener”.

En doula [Udtales dula] er (som udgangspunkt) en kvinde, der selv har født, som tilbyder fysisk, følelsesmæssig og oplysende støtte til jer under graviditet, fødsel og den første barselstid. En doula arbejder for, at I får den mest tilfredsstillende oplevelse muligt.

Hvad kan doula Annemaia?

Annemaia:

 • Lindrer graviditetsgener.
 • Formidler fødslens faser og – valg.
 • Genopretter tillid til kroppen efter tidligere traumatiske fødselsforløb.
 • Støtter jer, som er bange for fødslen.
 • Giver naturlig smertelindring under fødslen
 • Guider jer i, at lave jeres fødeplan.
 • Bistår jer i, at være handlekraftige.
 • Styrker jer i jeres valg.
 • Er talsmand for jeres ønsker.
 • Ser jer til enkelte konsultationer eller længere forløb.
 • Er en fødselspartner for dig, som er enestående gravid.
 • Er en kontinuerlig, kompetent og fleksibel del af jeres forløb.

Erstatter doulaen partneren under fødslen?

Som doula erstatter man ikke den fødendes partner, med mindre familien ønsker det.

Er der en partner tilstede, er en doula et effektivt supplement under forløbet.

Til fødslen kan jeg som doula støtte dig som er partner i at være aktiv og deltagende under fødslen. Mange partnere synes det er svært at vide, hvad de kan gøre for at lindre den fødende, hvis det gør ondt. Nogle bliver bange og føler sig handlingslammede, særligt hvis fødslen ikke går som forventet. Andre har brug for opmuntring, støtte og forsikring om, at alt er som det skal være.

Under nogle fødsler har partneren og doulaen helt opdelte roller og ansvar. Under andre fødsler arbejder de sammen og skiftes til at løse forskellige opgaver undervejs i fødslen, f.eks. at afløse hinanden som støtte for den fødende, løse praktiske opgaver, tage billeder og fylde fødekar.

Hvis familien ønsker det, arbejder jeg målrettet på at oplære partneren i teknikker som kan være brugbare, fx hvordan partneren kan give rebozo, akupressur eller hvilke steder kan være særligt effektive at massere.

Hvordan det skal være under jeres forløb, er helt op til jer.

Hvem har glæde af en doula?

Alle gravide, fødende og barslende familier, som har lyst til at have en doula, kan have glæde af en doula!

Familierne som vælger en doula, er meget forskellige med individuelle behov.

Eksempler på familier, som kan have særligt glæde af doulaer, kan være:

 • Familier tidligere traumatiske fødselsoplevelser.
 • Familier eller gravide med særlige behov.
 • LGBTQIA familier.
 • Hjemmefødsel i forhold til forberedelse og de praktiske opgaver.
 • Hospitalsfødsel i forhold til at værne om egen fødsel, samt være informeret om valg, fordele og ulemper.
 • Enestående gravide.
 • Gravide med mistillid til egen krop.
 • Familier som har udfordringer i forholdet mellem forældrene.
 • Familier som ønsker at blive kræset for og få ekstra omsorg under deres forløb.
 • Familier der ønsker at få en god fødsels oplevelse og få gavn af doula effekten.
 • Gravide som ønsker et kortere fødselsforløb og færre interventioner.

Hvad er forskellen på doulaen og en jordemoder?

Som doula erstatter jeg IKKE en jordemoder eller andet sundhedsfagligt personale. Doula og jordemoder er to forskellige professioner, som kan arbejde rigtig godt sammen, når en familie går igennem graviditet, fødsel og barsel.

Som doula er jeg:

 • En kontinuerlig del af jeres forløb.
 • Et fast holdepunkt, af velkendt karakter, som I selv har valgt.
 • For sundhedspersonalet, at betragte som en pårørende.
 • Fokuseret på jeres oplevelse af forløbet.
 • Fokuseret på at gøre opmærksom på jeres ønsker for fødslen.
 • Jeres guide til den fødsel i drømmer om.
 • Fleksibel, praktisk og følelsesmæssig støtte

Hvornår kontaktes en doula?

En doula kan kontaktes, når I føler tidspunktet er det rigtige. Vi starter altid med en gratis uforpligtende afklaringssamtale, hvor vi taler om indholdet af doulaforløbene, hvad jeres behov og ønsker er, hvordan min kontrakt er bygget op og hvordan jeg arbejder. Undervejs mærker begge parter efter kemien imellem os, da det er vigtigt for et godt samarbejde.

Hvis I er interesserede i et doulaforløb, kan I starte med at booke en tid til en samtale eller kontakte mig og aftale tid til samtalen. Hvis I ønsker at fortsætte derefter, kan I overveje hvornår I føler jer sikre til at skrive under på kontrakten. Som regel vælger familierne at vente til efter nakkefolds scanning omkring uge 12 eller misdannelsesscanning omkring uge 20, før de skriver under. Nogle familier vælger at kontakte en doula med det samme der er to streget på testen. Det er meget forskelligt hvilke behov familierne har. I kan overveje, at jo tidligere kontakt, jo mere tid har vi til at lære hinanden at kende.

Jeg kan støtte jer i en sund graviditet fra start, og mange nye gravide har spørgsmål om, hvordan de bedst forholder sig og passer på deres lille barn i maven. Senere i forløbet skifter fokus som regel over på forberedelse af fødslen og vi taler om den første barselstid og rollen som forældre.

Jeg oplever enkelte gange at doulaforløb starter så sent, at vi kun har få uger til fødslen. Det er min erfaring at man får mest ud af forløbet, hvis man starter det tidligere, men at doulaforløb bestemt også kan være succesfulde med et kort samarbejde, der bliver mere intenst og fokuseret.

Hvordan vælger vi vores doula?

Nogle familier vælger en doula fordi de møder en doula, som de gerne vil have med under deres forløb. Er I et eksempel på sådan en familie, har I allerede en fornemmelse af det menneske I har med at gøre og måske hvordan hun arbejder. Kemien imellem familien og doulaen betyder rigtig meget. Har man en god kemi, bliver familien tryg og samarbejdet får et godt udgangspunkt. Tillykke med beslutningen!

Andre familier starter med at blive nysgerrige på doulas og ønsker at vide mere. Disse familier kan have stor glæde af at undersøge flere forskellige doulas, for at være sikre på, de får den doula der bedst kan opfylde deres behov og som de har bedst kemi med.

Jeg anbefaler at I møder minimum 2 doulas inden I beslutter jer, for at I også er sikre på at I har valgt et samarbejde med den doula, som er den rigtige for jer.

Hvis I ønsker at finde en liste over doulas i Danmark, kan I kigge her!

De fleste doulas tilbyder gratis uforpligtende samtaler, hvor både familien og doulaen mærker efter om kemien er god. Ofte vil der være en snak om familiens behov og hvad doulaen kan tilbyde.

Efter besøget aftaler man opfølgning.

Hvem der er den rigtige doula for jer, ved kun I. Mærk efter hvad jeres mavefornemmelse siger, snak med hinanden og sov på det.

Når I har fundet jeres doula og indgået et samarbejde, kan forløbet begynde.

Hvad koster en doula?

Priserne på doulas veksler alt efter erfaring, kundskaber, geografi mv. Nogle doulas har deres priser stående på deres hjemmesider, andre på facebook. Nogle kræver at man ringer til dem.

Læs mere om mine priser på de enkelte sider for henholdsvis Doula, Ammevejledning og Rebozomassage. Der er ligeledes priser under de forskellige hold.

Har I særlige behov eller ønsker, kan I altid kontakte mig og få et individuelt tilbud.

Hvad betaler vi for?

Nogle familier vil gerne vide mere om, hvad de betaler for og her er den gratis og uforpligtende afklaringssamtale god. Jeg kan beskrive hovedoverskrifterne på min prissætning som er:

 • Et doulaforløb indeholder mange timers samarbejde før og efter fødslen ansigt til ansigt. Fødslens timer er derudover.
 • I får skriftligt materiale om de vigtigste emner.
 • Løbende telefonkontakt, beskeder og email.
 • Jeg er på kald til jeres fødsel fra uge 38+0 til 42+0. Det vil sige, at i 4 uger afventer jeg jeres besked om at barnet er på vej. I den periode begiver jeg mig max 1 time fra mit hjem, med mindre vi har aftalt andet. I kaldperioden er min telefon ved mig døgnet rundt med (høj) lyd på.
 • Jeg har viden om graviditet, fødsel og barsel, der bliver serveret til jer, ud fra jeres behov.
 • I får adgang til en naturlig “værktøjskasse”.
 • I får jeres egen fødselsadvokat.
 • … og meget meget mere!

Vil I vide mere? 

Kan vi få tilskud til en doula?

Det er i øjeblikket ikke muligt at få tilskud til en doula.

I nogle kommuner arbejdes der med projekter, hvor familier med særlige behov, kan få følgeskab af en doula uden beregning. Jeg har ikke kendskab til at projekterne er aktive endnu.

Sygeforsikringen Danmark tilbyder ikke tilskud til doulas.

Hvordan med betaling?

Alle mine priser er inklusiv moms og ekskl. kørsel, med mindre andet er angivet.

Efter en konsultation sender jeg en faktura til jer på email. I har derefter 8 dage til at betale den.

I kan betale via betalingskort, mobilepay eller kontooverførsel.

Prisen for et doulaforløb, kan deles op i ratebetaling.

Ved et doulaforløb underskriver familien og jeg en kontrakt. Kontrakten beskriver, hvordan vi forholder os, hvis forløbets aftale ændres undervejs eller hvis særlige forhold gør, at nogen af os ikke lever op til kontraktens aftaler. Et eksempel på en kontrakt udleveres ved en gratis uforpligtende afklaringssamtale.

Det er gebyr og rentefrit at dele betalingen op. Ønsker I at dele jeres betaling op i flere rater og derved betale mindre ad gangen, så kontakt mig, vi finder som regel en løsning.

Får vi et bevis for vores samarbejde under et doulaforløb?

Forud for et doulaforløb, mødes vi altid til en gratis uforpligtende afklaringssamtale. Her får I et udkast til en standard kontrakt, jeg tilbyder alle mine klienter. I har mulighed for at læse kontrakten og komme med forslag til ændringer.

Ved forløbets start, underskrives kontrakten af begge parter og alle får en kopi.

Kan vi have glæde af en doula, selv om vi har et barn i forvejen?

Som doula arbejder jeg både med nye og erfarne familier, men de fleste af mine klienter har et barn i forvejen.

Min erfaring er, at mange familier har oplevet fødslen af deres barn var noget helt andet end de havde forventet og ønsket. Derfor vælger mange at gøre brug af en doula, for at få den fødsel de drømmer om.

Hvad gør vi, hvis vi har særlige behov?

I min verden har alle familier en eller anden form for særlige behov! Sådan skal det være – ikke to doulaforløb er helt ens og ikke to fødsler skal være det.

Når dét er sagt, så er der nogle familier, som har nogle udfordringer med sig, som ønsker der tages særlige hensyn. I sådan nogle situationer, kan det være rigtig rart at have en doula, som kender til situationen, kan støtte op om den og informere relevante samarbejdspartnere under forløbet om, hvordan familien ønsker de skal forholde sig. Dette gælder særligt under fødslen.

Eksempler på sådan nogle situationer kan være:

 • Sjældne sygdomme
 • Tidligere overgreb eller dårlige oplevelser
 • LGBTQIA familier
 • Anspændte forhold mellem forældrene
 • Arvelige sygdomme
 • Udstationeret partner

Står jeres familie i en særlig situation, så kontakt mig og få en snak om hvad jeg kan tilbyde. Mærk efter om I har mulighed for at blive mødt hvor I er og støttet i jeres situation. Hvem ved, måske har jeg erfaringer med netop jeres udfordringer.

Hvilke steder deltager doulas i fødsler?

Under et doulaforløb tilbyder jeg at deltage kontinuerligt under jeres barns fødsel, uanset om den tager 2 timer eller 2 dage og lige netop det sted, hvor I ønsker barnet skal komme til verden.

Doulas arbejder der hvor familien er, det er oftest ved hjemmefødsler eller på hospitalet. Nogle doulas bor i nærheden af fødeklinikker og deltager også i fødsler der. Der er i øjeblikket ikke en fødeklinik i mit nærområde.

Hvilket område dækker Annemaia?

Jeg har min egen klinik i Hem udenfor Skive, hvor I er meget velkomne! Ønsker I ikke at komme til mig, kører jeg også ud.

Jeg arbejder som doula i Jylland, hvor mit primære område er Midtjylland og Vestjylland. Jeg har også god mulighed for at komme længere ud til Nordjylland og Østjylland.

Jeg dækker nemt områder som f.eks. Skive, Struer, Holstebro, Herning, Silkeborg, Bjerringbro, Viborg, Randers, Hobro, Aars, Mors, Thisted og mange andre byer. Det er dig der bestemmer om jeg skal komme til dig, eller du vil komme til mig. 

Hvis I ønsker jeg skal komme til jer, betaler jeg kørslen de første 10 km på ruten tur/retur (i alt 20 km), udover det, koster kørslen 3,50 kr pr. kørt km.

What if I don’t understand danish?

In need of a doula?

If you are speaking a foreign language, you are in luck!

I can communicate in English, both in writing and speaking. Feel free to call me, send me an email or message to get in touch.

Maybe Translate.Google.com can be a ressource for you, to access some of my values and offers here on my site.

I would love to guide you and your partner through the birth of your baby here in Denmark.

Fandt du ikke det du søgte?