Partneren og doulaen

En fødsel er en familiebegivenhed

…derfor er du som partner lige så vigtig i fødslen, som den fødende.

Jeg har mødt mange partnere, og det er meget forskelligt, hvad man som partner tænker om at have en doula. Alle gravide og fødende er forskellige – og alle partnere er forskellige. 

Jeg er blevet mødt af meget kritiske partnere, som har været bekymrede for, om jeg som doula, er ude på at tage deres plads, hvilket naturligvis ikke er tilfældet.

Jeg er også blevet mødt af partnere, som var usikre på, hvad jeg kunne tilbyde dem. Nogle af dem har været bekymrede, utrygge og ikke anet, hvordan de kunne støtte og hjælpe den gravide eller fødende. 

Fælles for partnerne er, at de, i samarbejdet med mig, har lært en masse redskaber, som de kan bruge under graviditeten og fødslen. Det gør dig som partner handlekraftig og fjerner din følelse af magtesløshed. 

 

Jeg har mødt partnere som har følt at en doula ville forstyrre det særlige under fødslen for dem. Der vil altid være familier, som ønsker at deres barns fødsel skal være så intimt som muligt, indeholdende så få mennesker som overhovedet muligt. Det er helt okay! Jeg har mødt partnere som har følt at en doula er den bedste idé de nogensinde har hørt om. Særligt de partnere som har læst om doulaeffekten og følt at det giver mening for dem. 

Jeg har oplevet partnere som har været 100% involveret i samarbejdet med mig. Partnere, der ligesom den gravide og fødende er vokset/har udviklet sig under forløbet, og endda både har skraldgrinet og grædt.

Uanset om du som partner ønsker at involvere dig i forløbet, eller om du har brug for at det mest handler om den gravide og fødende, så skal du bare vide, at samarbejdet med mig altid er åbent og du er meget velkommen. 

Hvad jeg kan tilbyde dig, som er partner

 

Som doula har jeg erfaring med fødsler, både andres og mine egne, ligesom jeg har tilegnet mig viden om fødsler på et teoretisk plan. Det er sjældent, at nye forældre har nuanceret erfaring med fødsler, og når man oplever kraften under en fødsel, kan det være rigtig rart, at have en erfaren og rolig person omkring sig, som kender én godt og man er tryg ved. Under fødslen kan jeg vise dig, at de ting der sker, er helt naturlige og normale. Hvis fødslen bliver kompliceret, kan det være rart at have en kendt person hos sig, som man kan støtte sig op ad, hvis man bliver bekymret, bange eller usikker. Jeg er særligt opmærksom på hele jeres familie igennem fødslen. Hvis fødslen ikke går som forventet, sikrer jeg så godt jeg kan, at I er med hele vejen, forstår hvad der sker og hvorfor.

Fødsler er en naturlig og meget kraftfuld overgang. Det er helt normalt at perioden omkring graviditet, fødsel og barsel er meget følelsesladet i mange retninger. Det taler vi om, med mindre du ikke ønsker at deltage i det. I samarbejdet med mig, er det både okay at have svært ved følelser og ikke ønske at tale om det, og det er okay at græde, fordi det betyder meget eller følelserne er svære. 

Nærvær, øjenkontakt og tillid er vigtige ord for mig, i vores samarbejde. Dette gælder især imellem jer. Under en fødsel er forholdet imellem jer det aller vigtigste. De følelser I har for hinanden, kendskabet til hinanden, og hinandens kroppe, giver et trygt miljø for mange fødende par. Intimiteten imellem jer, er vigtig for fødslen og fødselshormonerne. Det har jeg stor respekt for og det er noget jeg arbejder aktivt på at fremme, fx ved at hjælpe og guide jer til at fremme de gode hormoner under fødslen.

Under fødslen er I som fødende og partner, oftest dybt følelsesmæssigt involveret. Det er lige som det skal være! Det kan være en stor udfordring at finde på de kreative løsninger på udfordringer, hvis man bliver usikker eller simpelthen mangler viden om det. Som doula er jeg ikke på samme måde involveret, hvilket gør at jeg kan guide jer videre fra situationer, hvis det ikke går som I ønsker, ligesom I er velforberedte på fødslen inden den går igang.

En fødsel kan blive en lang proces og det kan være nødvendigt for dig at hente mad eller gå på toilettet. Her kan jeg være en tryg person for den fødende, indtil du er klar igen.

 

 

 

 

Du får

  • 100% respekt for din vigtige rolle i jeres familie
  • Variation i stillinger og massage til den gravide og dig
  • Mulighed for pauser
  • En ekstra hånd til praktiske opgaver
  • Fødselsforberedelse så du ved hvad der skal ske, og hvad du kan gøre for at støtte den gravide
  • En til at hjælpe med at håndtere veer i bilen/til at køre bilen
  • Undervisning i hvordan du kan give rebozomassage og/eller akupressur
  • Forsikre dig om, at det går som det skal
  • At være stedfortræder, hvis du ikke kan være tilstede for den gravide (eller ved usikkerhed)

Efter fødslen

Udover samarbejdet under fødslen, har du som er partner også en meget vigtig rolle efter fødslen. Bliver jeres barn ammet, kan det føles som om man som partner mangler et meget vigtigt redskab og derfor kan have svært ved at imødekomme barnets behov. 

Der er imidlertid rigtig meget, man kan som partner, både sammen med sit barn når det ikke bliver ammet og for sin partner under amningen. 

Det er også nogle af de ting vi kan tale om.