I weekenden var jeg på et enestående kursus i rebozo massage

Lokaliteten var Eagle Road ved Skanderborg – et lille kursussted i harmoniske og spændende omgivelser, blandt andet inspireret af indfødte amerikaneres livsstil og livssyn. Et spirituelt sted, perfekt til den gruppe af kvinder der deltog i kurset.

Det var et helt fantastisk kursus, med nogle mennesker som delte mange af de samme interesser som jeg selv. Marta Orbis, som er jordemoderen der bragte rebozoen til Danmark, var underviser og det var sådan en “Kære Dagbog”‘s situation at møde hende og få rebozo af kyndige hænder.

Det var inspirerende, lærerigt og tankevækkende.

Jeg lærte hvordan rebozoen kan bruges på mange forskellige måder, så den gravide, fødende og barslende krop kan lindres og smertestilles, ligesom babys position i bækkenet kan optimeres. Rytme, stræk, teknik og stof-gramsen var i højsædet, ligesom vi fik dybdegående information om hvordan og hvorfor rebozoen virker. At have denne forståelse er med til at kunne give rebozo så det hjælper den individuelle mor med de udfordringer hun har med sig i hendes krop.

Netværk er en nøgle til mange døre

At mødes med andre ligesindede kvinder, var en særlig oplevelse. Den respekt, imødekommenhed og venlighed man drømmer om når man møder nye mennesker, strålede ud af øjnene på de tilstedeværende. At finde ud af at man deler bekendtskaber, mødre, samarbejdspartnere mv. gør verden til et mindre sted og knytter bånd, der kan åbne både vinduer og døre i livet.

En skøn forening af energi som opløfter mig og giver glæde over det jeg tilbyder mine familier.

Rebozo massage kursus giver netværk og gode kundskaber